JK-ET压敏电阻外形尺寸的选择

2019年7月9日20:36:15JK-ET压敏电阻外形尺寸的选择已关闭评论 6

JK-ET压敏电阻外形尺寸

JK-ET
规格
电压范围
尺寸(mm)
尺寸图
D max
T max
F±0.8
d±0.05
H max
L min
05D
18-68V
6.5
2.5-4.8
5
0.6
9.5
15
 JK-ET压敏电阻外形尺寸的选择
82-680V
6.5
2.6-5.0
5
0.6
07D
18-68V
8.5
2.5-4.8
5
0.6
11.5
15
82-820V
8.5
2.6-5.5
5
0.6
10D
18-68V
11.5
2.5-4.8
7.5
0.8
14.5
15
82-1100V
11.8
2.6-9.7
7.5
0.8
14D
18-68V
15.5
2.5-4.8
7.5
0.8
18.5
15
82-1800V
15.8
2.8-15
7.5
0.8
18D
18-68V
19.5
2.5-4.8
7.5
0.8
22.5
15
82-1800V
19.8
2.8-15
7.5
0.8
20D
18-68V
21.5
2.5-4.8
10
1
24.5
15
82-1800V
21.8
2.5-15
10
1
  • 这是我的微信
  • 扫一扫添加微信好友
  • weinxin
  • 这是我的QQ二维码
  • 扫一扫添加QQ好友
  • weinxin